Telefon:54 77 94 06                                                                Email: kernehuset@live.dk

​Opholdssted for udsatte børn og unge 

Kernehuset er et socialpædagogisk være- og opholdssted for børn og unge fra hele landet. Vi er et yngre lederpar, der har +15 års erfaring, og vi har en stabil personalegruppe, der ligeledes har mange års erfaring. 

Vi lægger vægt på at være et lille familielignende opholdssted med en genkendelig hverdag.

Udsatte børn og unge på socialpædagogisk opholdssted

​Medbestemmelse i hverdagen udmøntes for eksempel ved, at alle har en maddag, hvor man bestemmer menuen, handler ind og tilbereder maden i samarbejde med en voksen.

Alle beboere på Kernehuset deltager i husmøder og her snakkes om hverdagens små og store udfordringer og der justeres på aftaler så de passer for både den enkelte og hele huset.

Alle nye beboere tages med på råd når der skal indrettes værelser og indkøbes møbler. Vi støtter alle vores børn og unge i at deltage i det lokale foreningsliv eksempelvis spejder, svømning eller fitnesstræning.​

Alle børn og unge på Kernehuset har en primær voksen, men alle voksne har tæt personlig kontakt til alle beboere.

Vi har fokus på uddannelse for alle børn og unge bosat på Kernehuset og har et tæt samarbejde med skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Vi er behjælpelige med at vedligeholde forældrekontakten mellem børn og forældre gennem besøg og telefondage og har også løbende kontakt med forældrene.​

Ring til os for at høre mere om vores værested

​Vores værested og opholdssted er for udsatte børn og unge, og vi er uddannet til at forholde os til blandt andet ADHD, lettere hjerneskade og selvskade.

Du kan høre meget mere om vores opholdssted, hvis du ringer til os på telefon 54 77 94 06. Det er også muligt at skrive til os på kernehuset@live.dk.

Det Socialpædagogiske Opholdssted 

Kernehuset ApS

Lille Slemmingevej 6
4990 Sakskøbing

Telefon:  54 77 94 06

E-mail: kernehuset@live.dk

CVR: 21102792

Vi er et være- og opholdssted som​ tager hånd om udsatte børn og unge.

Vi er uddannede i at tage os af blandt andet:

  • ADHD
  • Lettere hjerneskade
  • Tidligt omsorgssvigt

Det Socialpædagogiske Opholdssted Kernehuset ApS
Lille Slemmingevej 6
4990 Sakskøbing